YogaKliniken

YogaKliniken
YogaKliniken är ett nätverk av yogisk-terapeutiska mottagningar över hela landet. YogaKliniken innebär ett holistiskt och integrativt synsätt på hälsa, ett bredare perspektiv på dina möjligheter och ditt eget ansvar när det gäller förmågan att skapa och öppna upp för hälsa i dig själv. YogaKliniken är ett modernt koncept, sprunget ur ett gammalt holistiskt synsätt på människan.
Alla yogaterapeuter inom nätverket har 2-3 års yogisk utbildning, grundläggande basmedicinska kunskaper, är ansvarsförsäkrade och medlemmar i IAYT - International Association of Yoga Therapists.

Yogaterapi är hjälp till självhjälp!
Terapeuten ger dig verktygen, men det är du själv som jobbar aktivt med din hälsa.
I yogaterapi ser man till hela livssituationen och man arbetar med andning och enkla rörelser för att komma tillrätta med problem som har uppkommit genom obalans i energisystemet. Obalans i systemet upplever vi som krämpor och sjukdomar. I yogaterapi lokaliserar man var blockeringarna sitter och utformar ett träningsprogram som löser upp dem. Den medvetna andningen är basen i träningsprogrammet.
Se längst ner för info om pris, mm!

IMY (Institutet för Medicinsk Yoga) skriver så här om Yogaterapi
I Sverige är yoga som terapi och rehab en verksamhet på stark frammarsch!
Utövande av yoga ger tydliga och mätbara effekter på hälsan, något som flera tusen studier över hela världen ända sedan början av 1900-talet tydligt visar. Yogan är holistisk i sitt synsätt och ser till hela människan, hela livssituationen, även känslor, kost, motion mm. Utifrån det yogiska (och kvantmekaniska) perspektivet är människan en komplex energivarelse, där de problem och krämpor vi får genom livet i grunden handlar om stopp och blockeringar i underliggande och grundläggande energiflöden. När vi genom utövande av yoga och meditation utför åtgärder på denna grundnivå så minskar/försvinner de symptom vi upplevde som ”sjukdom”. Internationellt är yoga som terapi en stor och expanderande företeelse. I England t.ex. har det utbildats yogaterapeuter sedan 1980-talet. I USA förekommer yoga som behandlings- och rehabmetod på flera sjukhus, bl.a. på hjärtinfarkt- och cancerpatienter.
 

MY Medicinsk Yoga® som innefattar ett hundratal olika pass och meditationer, är ett utpräglat terapeutiskt system som kan användas vid rehabilitering för grupper med olika behov, t.ex. astmatiker, utbrända, personer med olika former av ryggproblem, hjärtproblem, sömnstörningar, ätstörningar, Parkinson, migrän m.fl. – och samtidigt skräddarsys för den enskildes specifika och unika behov. Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker. Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditation för att så som en integrerad helhet skapa specifika terapeutiska effekter och utifrån yogans grundläggande intention verka för en djup, direkt och energimässig balans på alla plan.

Enskild session på LetGoYoga
Under våren -15, erbjuds ingen enskild session!