MediYoga

Gör som 435 miljoner andra - börja med yoga!

MediYoga (hette tidigare Medicinsk Yoga, men byter nu till ett namn som också passar internationellt) så som den har formats och utvecklats på IMY i Stockholm är en namnskyddad terapeutisk yogaform som utgår från den klassiska Kundaliniyogan som härstammar från norra Indien och Tibet. Med sina rötter i den Tantriska traditionen är detta en av de äldsta former av yoga som människan känner till. In i Kundaliniyogan har IMY vävt grundläggande aspekter från Ayurveda, den mångtusenåriga indiska läkekonsten och komponenter från TKM – den traditionella kinesiska medicinen.
Yogaprogrammen är utformade så att alla, utifrån sina egna förutsättningar, ska kunna utöva dem. Medicinsk Yoga är en kraftfull och djupverkande yogaform där andningen är central. Det är enkla, inkännande övningar, effektiva andnings- och koncentrationstekniker, avslappning och meditation.

Meditation
Många som börjar med yoga blir förtjusta i de fysiska övningarna och känner efter ett tag att kroppen blir mjukare. När det handlar om meditationerna så kan det vara lite svårare att ta till sig. Vi är inte vana att sitta stilla och göra, till synes, ingenting. Det är så självklart för oss att ha koll på allt och alltid svara på yttre signaler - men däremot att lyssna inåt, att ta ett kliv in i det som är vårt innersta, kanske känns ovant och till och med lite skrämmande. Vi hinner inte, det är så mycket annat som pockar på vår uppmärksamhet.

If I am not for myself, who is for me
And being by myself, what am I
And if not now, when
av Hillel the Elder


Under en meditation går du ner i varv och lugnar ner ditt nervsystem. Dina stresshormoner sänks och nyttiga signalsubstanser ökar, t ex serotonin (det ämne som ökas när människor medicinerar med s k lyckopiller). Hjärtfrekvensen sjunker, blodtrycket sjunker och musklerna blir totalt avslappade och väl syresatta. Den yogiska andningen gör att du vädrar ut avfallsprodukter från lungorna. Hjärnan känns klarare - tankarna tystnar och sinnet stillar sig.

Mantra
Vi använder också mantra. Kundaliniyogans mantra är vetenskapliga och avancerade, trots att vissa av dem började utövas redan för ett par tusen år sedan. Mantra, liksom alla ljud och tankar är vibrationer och vibrationer påverkar vår kropp och vår hjärna. Ibland negativt, som vid infraljud och allt för starka ljud som på en rockkonsert. Ibland positivt, som när vi lyssnar till havets brus, vindens sus och fågelsången.
Rent tekniskt stimuleras nervsystemet när du sjunger och tungan slår emot de 84 meridianpunkterna i gommen. Dessa vibrationer fortleds sedan till hjärnans olika delar och anses kunna påverka såväl hypofys/hypothalamussystemet, som smärtkommunikationsbanor från thalamus till cortex (storhjärnan). Nervstimuleringen sägs påverka produktionen av stresshormoner och neurotransmittorer och studier har visat att man genom mantrameditation kan öka serotoninhalten i hjärnan, vilket i sin tur kan minska nedstämdhet och kronisk smärta. Även kortisol- och adrenalinproduktionen sägs minska och därigenom minskar även riskerna att drabbas av stressjukdomar. När du sjunger ett mantra uppehåller du dina tankar kring något positivt eller neutralt, de vanliga negativa tankarna trängs undan.
Mantra är ett kodat ljud med särskild betydelse som förmår tränga igenom ditt tankebrus. Det har effekt oavsett om du förstår dess mening eller ej. Språket är oftast sanskrit eller gurumukhi och många av dessa mantra har sjungits i tusentals år i delar av världen. När du upprepar samma ord om och om igen får sinnet ingen ny stimulans och tankeverksamheten lugnar ner sig. Du vilar din hjärna precis som under sömnen och blir klar och fokuserad efteråt. Mantrasången vänder sig till ditt högre jag. Den går bortom intellektet och skapar, på det omedvetna planet, en kontakt med ditt undermedvetna. Gamla minnen och känslor dyker upp och ibland känns det jobbigt att de kommer, men efteråt känner du dig ofta lättad, som en slags rening av ditt undermedvetna.

Kundaliniyoga
Man brukar kalla Kundaliniyoga för ”hushållsyoga”, rörelserna är inte är krångligare än att de går att göra sittandes på en stol. I de flesta övningarna kombineras rörelser med kraftfull andning, därför brukar man kalla Kundaliniyoga för en aktiv och dynamisk yogaform. Om du ägnar så lite tid som 20 minuter om dagen kan du få stora djupgående förändringar. Med stress och dåliga levnadsvanor skapar vi obalanser i kroppen som efter en tid kan yttra sig som fysiska åkommor. När vi gör yoga och meditation ökar vi flöden i kroppen och balanserar kropp och sinne och ger på så sätt systemet en möjlighet att återskapa sin naturliga balans.
Yogan är ingen religion utan en livsfilosofi som kan utövas av vem som helst oavsett religion och politisk övertygelse.
Yoga hjälper dig att komma djupare in i dig själv och få tillgång till den du innerst inne är.

Vad är det för skillnad på Kundaliniyoga och MediYoga?
Instruktörer och lärare/terapeuter i MediYoga har alltid en basmedicinsk kompetens. Man gör övningarna långsammare än i Kundaliniyoga och under utbildningen går man igenom övningarna, inte bara ur ett energiperspektiv, utan även ifrån ett anatomiskt och fysiologiskt perspektiv. Som lärare och terapeut i Medicinsk Yoga så är man dessutom tränad i att arbeta terapeutiskt med människor med olika krämpor och behov.

Vad är det för skillnad på Kundaliniyoga och "vanlig" yoga?
Det är en fråga som jag ofta får och som svar citerar jag Wiveca Leuchovius (fd Hjalmarsson) lärare i Kundaliniyoga i Göteborg. "Kundaliniyoga är mer intensivt än klassisk hathayoga och iyengaryoga, men mindre fysiskt krävande än ashtangayoga. I Kundaliniyoga är det större fokus på den mentala och andliga delen av yoga. Hathayoga (dit både iyengaryoga och ashtangayoga hör) består traditionellt av kroppsställningar och andningsövningar. I Kundaliniyoga ingår kroppsställningar och andningsövningar, men också mantra och meditation. I hathayoga lägger man större vikt vid att bemästra kroppen, i Kundaliniyoga är fokus på att bemästra sinnet.
Kundaliniyoga är en autentisk yogatradition som passar dig som söker efter en andlig disciplin. Många av de yogaformer som lärs ut på spa- och gymanläggningar idag är fysiska träningsformer som har väldigt lite med andlighet att göra. Yoga är mycket mer än bara fysiska kroppsställningar, yoga är ett medvetandetillstånd som man kan uppnå genom att använda olika tekniker som exempelvis kroppsställningar, andningsövningar och meditation.
I Kundaliniyoga betonas vikten av traditionen och länken tillbaka till de yogis som etablerade detta medvetandetillstånd".