Satyananda yoga

Satyananda yoga

Satyananda yoga

” Yoga is not an ancient myth in oblivion. It is the most valuable inheritance of the present. It is the essential need of today and the Culture of tomorrow.” Swami Satyananda Saraswati

Roten i traditionen är den medvetna upplevelsen av hela människan, vilket ger klarhet, energi och ett inre lugn.

I Satyananda yoga traditionen hittar man tekniker som balanserar och väcker våra chakra (psykiska energicentra)- Tantra och Vedanta – att förverkliga det gudomliga och leva i harmoni med allt.

I denna tradition finner vi : Hathayoga, Raja yoga, Karma yoga, Jnana yoga, Mantra och Bhakti yoga.

Utmärkande för Satyananda yoga är de ursprungliga teknikerna som återupptäcktes av Swami Satyananda, vilka är yoga Nidra (djupavspänning), Prana Vidya (healing yoga) och Kriya yoga.

De praktiska teknikerna i klassisk yoga är följande: Asanas (fysiska övningar), Pranayama (andnings övningar), Mudras och Bandhas (praniska hållningar och lås) och Hatha yoga (reningstekniker).